top of page

Privacyverklaring

 

1.         Verwerkingsverantwoordelijke

Naam:                                        Harmonie Onderling Genoegen

Adres:                                            Dorpsstraat 3

Postcode:                                      7075  AC Etten

Email adres:                                   info@hog-etten.nl

KvK:                                               4012921

Juridische rechtsvorm:                   Vereniging

 

2.         Verwerkingsactiviteit

 

2.1     Doeleinde van de verwerking

·          Leden administratie

·          Contributie en donateurs

·          Subsidie aanvragen

·          Promotie doeleinden, Social media etc.

·          Donateurs hebben, indien van toepassing, toestemming gegeven voor een nieuwsbrief

 

2.2   Categorieën van persoonsgegevens van leden en donateurs

·         Naam, Geboortedatum

·         Adres, postcode, woonplaats

·         Telefoonnummer en email adressen

·         Eventueel banknummer

·         Beeld- en geluidsmateriaal

 

3.      Wettelijke basis voor verwerking

         Op basis van toestemming van de leden en donateurs, is de verwerking van de persoonsgegevens toegestaan.

          De gegevens worden niet gedeeld en de gegevens worden niet verzameld  d.m.v. profiling.

 

4.      Bewaartermijn

         Harmonie Onderling Genoegen verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap/ donateurschap en          tot maximaal een jaar na afloop van het lidmaatschap/ donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

5.      Beveiliging van de persoonsgegevens

          Harmonie Onderling Genoegen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om                 misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

         Als je de indruk hebt dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie                wenst over de beveiliging van door Harmonie Onderling Genoegen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op                       via info@hog-etten.nl.

 

6.      Data lek

         Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur na het data lek)              een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstige data lek is geconstateerd. Er hoeft alleen een data              lek aan Autoriteit Persoonsgegevens gemeld te worden, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van                            persoonsgegevens, of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. De betrokkene hoeft alleen geïnformeerd te worden als een              data lek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.

bottom of page