top of page

Na het volgen van de blokfluitopleiding kan de overstap gemaakt worden naar het bespelen van een instrument. In overleg met Harmonie "Onderling Genoegen" wordt de keuze gemaakt voor een blaasinstrument of een slaginstrument.

De muzieklessen zullen afgenomen worden via de Muziekschool Oost-Gelderland. Een leerling of een nieuw lid kan bij Harmonie "Onderling Genoegen" een instrument van de vereniging in bruikleen krijgen.

 

De opleiding en de examens vinden plaats onder toezicht 

van de landelijke koepelorganisatie Kunstfactor. 

Achtereenvolgens kunnen het A-, B-, C-, D-diploma 

behaald worden. Gemiddeld kan men in twee jaar een 

diploma behalen. 

 

Na 1 jaar les mag een leerling meespelen in het B-orkest.

Na het behalen van het B-diploma kan een leerling

 meespelen bij het harmonieorkest. Dit gaat altijd in overleg

 met bestuur en dirigent.

bottom of page