top of page

Waarom blokfluit?
De blokfluit is een instrument waar kinderen snel en gemakkelijk mee

overweg kunnen. Het instrument is makkelijk hanteerbaar en er kunnen al vanaf

de eerste les liedjes op gespeeld worden, waardoor het meteen aan een

emotionele muzikale behoefte voldoet. Het instrument is zeer geschikt voor

samenspel. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Het instrument kan

eventueel dienen als opstart voor een ander instrument dat kinderen op jonge

leeftijd fysiek nog niet aankunnen. Denk aan trompet, klarinet, dwarsfluit,

saxofoon. Het advies is dan over het algemeen: twee jaar blokfluit alvorens de

kinderen de overstap maken. Kinderen leren in die tijd de basiskennis van noten lezen en samen muziek maken.

 

Muziek maakt Slim!
Muziek maken is niet alleen leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

 

Starten met de blokfluitopleiding
Vanaf groep 4 van de basisschool kan er gestart worden met de blokfluit-opleiding. Deze opleiding zal gemiddeld 2 tot 3 jaar in beslag nemen (afhankelijk van de muzikale ontwikkeling). De blokfluitleerlingen zijn (nog) geen lid van de muziekvereniging, maar de leerlingen worden wel opgeleid met als doel een instrument te gaan bespelen bij het harmonie-orkest. Tevens verlenen de blokfluiters ieder jaar hun medewerking aan het donateursconcert van Harmonie "Onderling Genoegen".

    

bottom of page